БАЛАНСИРАЩИ МАШИНИ ЗА ТУРБОКОМПРЕСОРИ

Car Side Mirror

CMT - 47 TR POLIMER

Машината е проектирана специално за динамичен баланс на всички видове турбинни ротори в две корекционни равнини, след премахването им от турбокомпресор тялото.

Car Sound System

CMT - 48 VSR

CMT-48 VSR е проектирана специално за високоскоростни турбини на пътнически леки и ванове.

Car Rims

CMT - 48 VSR TWIN

Решението Ви позволява да балансирате турбинни ядра на пътнически коли, ванове и камиони с употребата на само една машина.

Car Rims

CMT - 48 VSR BASIC

Станция CMT-48 VSR BASIC се ползва за високоскоростна проверка на турбокомпресорни сърцевини за камиони.

Car Rims

CMT - 48 VSR BIG

Станция CMT-48 VSR BASIC се ползва за високоскоростна проверка на турбокомпресорни сърцевини за камиони.

Car Rims

TURBO TEST

ТурбоТест е устройство, което се използва за проверка и регулация на променливата геометрия на турбокомпресорите и за измерване на тяхното действие.