РЕМОНТ НА ТУРБО - РЕЦИКЛИРАНЕ

 
reconditionare_1.png

1. ИНСПЕКЦИЯ И ОЦЕНКА НА ТУРБОКОМПРЕСОРА

Всеки турбокомпресор донесен за ремонтиране минава първо през инспекция и е оценка,
преди да бъде внимателно разглобен за почистване и обезмасляване.

reconditionare_2.png

2. ПОЧИСТВАНЕ НА ТУРБОКОМПРЕСОРА

Корпуса на турбокомпресора, всмукателният колектор, изпускателният колектор се
почистват в резервоар с вода при висока температура и налягане и в ултразвуков апарат за
почистване, за да се гарантира пълно отстраняване на въглеродни отлагания.

reconditionare_3.png

3. ПРОВЕРКА НА КОМПОНЕНТИТЕ

Всички ключови компоненти като вал и турбинно колело, компресорно колело, корпус на
комресора са проверени, за да бъде в съответствие със спецификациите на производителя.

reconditionare_4.png

4. ОБРАБОТКА

Частите, които трябва да се преработят се коригират, шлифоват или продупчат.

reconditionare_3.png

5. ИНСПЕКЦИЯ НА ЧАСТИТЕ

Всички компоненти са стриктно проверени, за да бъдат в съответствие със спецификациите

на производителя.

reconditionare_3.png

7. БАЛАНСИРАНЕ VSR

CHRA (Централните възли) са балансирани при високи скорости в съответствие с указанията

на производителя.

ttd.jpg

8. КАЛИБРИРАНЕ НА АКТУАТОРИ И ДЕБИТЪТ НА ВЪЗДУХ  

Всмукателните и изпускателни колектори са сглобени и подравнени, а вакуумният клапан,

който контролира налягането е настроен и калибриран. C ТУРБОТЕСТ машина.

reconditionare_3.png

6. ДИНАМИЧНО БАЛАНСИРАНЕ НА РОТОРА

След като е монтиран роторният възел, той е динамично балансиран преди да бъде

фиксиран към турбокомпресора.