ТУРБО ТЕСТ

ТурбоТест е устройство, което се използва за проверка и регулация на променливата геометрия на турбокомпресорите и за измерване на тяхното действие. Уредът има два работни режима: статичен – той позволява регулация на променливата геометрия на турбокомпресора в покой, както и динамичен – той симулира работните условия на турбокомпресора.

IВ динамичен режим турбината е смазана с масло с подходяща температура и налягане. Благодарение на това, регулацията на променливата геометрия може да се направи при скорост, показана на монитор. Порад това, можем не само да измерваме количеството въздух, идващо през остриетата на променливата геометрия, но и по-важното – мерим и действието на ремонтиран турбокомпресор.

Резултатите от измерването при няколко позиции на актуатор се сравняват с параметрите от данните за оригиналните турбокомпресори, за да се достигне същото ниво на производителност.  Устройството определя нулева точка, използвайки промяната на валова скорост, което премахва проблема на позиция нормалната инсталация на сензора за позиция на актуатор.

Измервателният механизъм на Турботест има база данни от настройки за актуатор  устройство на променливата геометрия и данни за работата на оригинален турбокомпресор, които могат лесно да бъдат актуализирани с помощтта на вградения WI-FI рутер. Турботест е уника,но патентована за цял свят и е налична само с марката CIMAT. Турботест е нов стандарт в процеса на ремонт на турбокомпресори и гарантира подходящ тласък за Вашия турбокмпресор.

СНИМКИ

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Средното време за измерване е 15 сек.

База данни за 200 турбокомпресора се предлага с машината

Универсална стойка за различни видове турбокомпресори

Комплект адаптери за най-популярните турбокомпресори

Въздушно захранване: от 4 бара за турбокомпресори на пътнически коли и до 8 бара за турбокомпресори на камиони.