ЗА НАС

Пълни решения за балансиране вал турбо и централна част със скорост по-голяма от 280 000об/мин.

Вижте продуктите

Ние предлагаме търбо балансиращи машини и достъпни резервни части за турбокомпресори.

Репрезентираме полски компании Цимат, производител на балансиращи машини. Качеството е нашата главна цел в тази индустрия, където няма място за грешки. 

Предлагаме ви международна информация на нашите инжинери от CIMAT в ремонта на турбини.

Предлагаме качествени ремонтни комплекти, pоторни ос, перки, централна част, променлива геометрия и диск задна част необходими за поправката на турбокомпресорите от добре познати производители като Garret, KKK, MHI, IHI и Toyota.

KAKBO E TУРБОКОМПРЕСОР?

Турбокомпресорът е специален тип компресор, предназначен за нагнетяване на газове. Турбокомпресора е система, с чиято помощ се увеличава мощността на двигател с вътрешно горене. Всеки турбокомпресор (или просто Турбо) се състои от турбинна и компресорна част, които доста си приличат. Всъщност това са две перки (турбинна перка и компресорна перка) свързани посредством обща ос, която лагерува. Изгорелите газове на двигателя преминават през турбинната част и завъртат турбинната перка, която от своя страна завърта компресорната перка. По този начин компресорната перка нагнетява въздух към двигателя под определено налягане.

Основното предимство на турбокомпресорите е  повишаване  мощността на двигателите при съвсем малко повишение на теглото им. Това е възможно, защото турбокомпресорът работи с неизползваната енергия на изгорелите газове, като по този начин повишава общия КПД на двигателите.

Предимствата от използването на турбокомпресори са:

  1. Повече мощност на същите входящи двигателя измерения.

  2. Ниско ниво на горивото, използвано .

  3. Ниски емисии на CO2